Projectzangers M/V

Het koor Adorate Dominum o.l.v. Wietse Meinardi geeft in het najaar 2 concerten met composities  die alle gebaseerd op teksten van Psalmen. Er klinkt muziek van 1600 tot nu in veel verschillende stijlen. Veel componisten hebben zich in de loop der eeuwen laten inspireren door de teksten van Psalmen.

Op programma staat o.a. werken van Claude Goudimel, Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler, Johan Sebastian Bach, César Franck, maar ook moderne muziek van Colin Mawby, Dirk Zwart, Wietse Meinardi en Jeljer Vlieg en nog meer.

Ook werkt het koor Collegium Vocale Reformatum mee o.l.v. Rianne Meinardi.
Dit kamerkoor zingt andere Psalmcomposities en zal in een aantal stukken samen met Adorate Dominum zingen.

Aan het concert werken een organist en een pianist mee en ook een koperkwintet.
De werken van Schütz, Mawby, Vlieg en Meinardi zijn geschreven voor koor, orgel en koper.

Het beloven heel afwisselende concerten te worden.

Voor deze concerten bieden we de kans aan projectzangers om mee te zingen met Adorate Dominum.
Wij vragen daarvoor mensen met een goede stem, die ook bereid zijn thuis de muziek voor te bereiden. Je zingt dan vanaf de zomervakantie mee en doet mee aan de extra repetities en de concerten.

De repetities zijn op maandagavond van 19.55-20.00 uur in De Kandelaar in Assen.

Er kunnen extra repetities gehouden worden op 1 of 29 oktober tussen 13.30 en 17.00 uur, afhankelijk van het studieproces.

Het concert is op zaterdag 12 november in De Kandelaar in Assen.
Het concert wat gepland stond op zaterdag 5 november 2022 in Op de Helte in Roden kan helaas door omstandigheden niet meer doorgaan.
Het concert begint om 20.00 uur en de voorrepetities rond 17:00 uur, misschien nog iets eerder.

We hanteren de volgende spelregels:

  • Je doet mee met alle repetities en concerten. Je mag hooguit één repetitie verzuimen.
  • Je bereidt de muziek thuis voor aan de hand van studiebestanden die op de website staan.
  • Je zingt rond de eerste repetities even voor bij de dirigent. Hij beoordeelt of je stem past in het koor en bij welke stem je komt te staan. Er is een kans dat je stem niet door de selectie komt, maar de ervaring leert dat de meeste mensen worden toegelaten.
  •  Het kan zijn dat we te veel zangers van één partij hebben en dat we daarom mensen van een bepaalde stemgroep niet meer geplaatst kunnen worden.

De kosten zijn € 55,- voor het hele project.

Als je belangstelling hebt: je bent van harte welkom om mee te zingen op de eerstvolgende repetitie!

Aanmelden kan via de site via contact of via bestuur@adoratedominum.nl