Geschiedenis

Adorate Dominum is opgericht in 1931.

Epistel: Ds. B.A. Bos is in 1930 naar Assen, als Gereformeerd predikant, gekomen. Hij heeft er in die tijd werk van gemaakt  van de oprichting van het evangelisatie koor dat later het nu bekende koor Adorate Dominum is geworden. Deze predikant was speciaal belast met het evangelisatiewerk in Assen en in de regio.

Koorfoto 1938

In het verleden hebben er meerdere dirigenten voor ons koor gestaan, te weten:

Mevr Ensing:
Dhr L. Bergwerf:
Mevr Bergwerf: tot 1987
Wietse Meinardi: 1987 – 1993
Dhr L. Bergwerf: 1993 – 2003
Arnoud van Gelder: 2003 – 2006
Klaas Kremer: januari 2006 tot juni 2017
Jelke Hamersma: juni 2017 tot december 2018
Wietse Meinardi: 2018 tot heden

Uit het archief hebben we enkele foto’s verzameld die we hieronder presenteren.

Concert 1 juni 2002
Koorfoto 4 november 2009
Koorfoto 5 maart 2011
Concert 22-oktober-2016
Koorfoto 8 oktober 2018
Concert 2 november 2018
Concert 12 november 2022